Menadżer bezpieczeństwa

2013-03-44-1W dużych obiektach szpitalnych zachodzi obowiązek instalacji sygnalizacji pożaru. Ze względu na rozległość tych obiektów, często składających się z wielu budynków, wczesna detekcja zagrożenia pożarowego nie zawsze przekłada się na efektywne przeciwdziałanie temu zagrożeniu. W trosce o bezpieczeństwo znajdujących się w szpitalu osób oraz mienia powinniśmy jednak dążyć do minimalizacji czasu. Możemy osiągnąć to między innymi poprzez szybką i jednoznaczną lokalizację zagrożenia dzięki wizualizacjom komputerowym.

 

2013-03-41-1Poczucie bezpieczeństwa to jedna z podstawowych potrzeb człowieka. Jeśli nie jest właściwie zaspokajana, dochodzi do dysonansu w odbieraniu rzeczywistości i do poczucia zagrożenia.

 

Jesteśmy wszędzie tam, gdzie życie ludzkie jest najwyższym priorytetem

Firma Ela-compil doskonale zdaje sobie z tego sprawę, dlatego naszym głównym celem jest ochrona życia ludzkiego i zapewnienie bezpieczeństwa jednostki. Dzięki dostarczanemu przez firmę Ela-compil systemowi inteligentnego zarządzania budynkiem jesteśmy wszędzie tam, gdzie życie ludzkie jest najwyższym priorytetem. Naszym najważniejszym zadaniem jest zapewnienie maksymalnej ochrony życia.

2013-03-40-1Celem kontroli dostępu jest podniesienie bezpieczeństwa osób i mienia na terenie nią objętym. Obecnie realizuje się to za pomocą elektronicznych systemów kontrolujących dostęp do chronionych obszarów, których zaawansowanie pozwala na skuteczną realizację celu przy zminimalizowaniu trudności związanych z koniecznym ograniczeniem swobodnego dostępu.

 

2013-03-35-1Kontrola dostępu do szafek jest nieodzownym elementem systemów zarządzania wielu obiektów użyteczności publicznej. To właśnie od skutecznej kontroli dostępu w tym zakresie zależy bezpieczeństwo gości i pracowników budynku.

W oferowanych na rynku systemach kontroli dostępu do szafek zazwyczaj przewiduje się dwa tryby pracy. Pierwszy z nich stanowi tryb dowolnego wyboru szafki, gdzie losowo można wybrać dowolną, niezajętą szafkę poprzez przyłożenie karty do czytnika, który zainstalowany jest na drzwiach. Tym sposobem szafka jest przyporządkowana do jednego użytkownika i może być otwarta tylko za pomocą jego karty. Z kolei w trybie przyporządkowania szafki są przypisane do konkretnych osób i tylko one mogą je otwierać własną kartą.

2013-03-34-1Nie ma wątpliwości co do tego, że szpitale wymagają odpowiednich systemów kontroli dostępu, szczególnie w kontekście ochrony personelu, pacjentów i aparatury medycznej.

2013-03-33-1Obecność firmy SUMA na tegorocznej imprezie targowej dla sektora produktów i usług dedykowanych dla stacji paliw, pozwoliła na bliższe przyjrzenie się problemom z zakresu monitoringu i ochrony tego typu obiektów. Jak się okazało, większość instalacji monitoringu nie daje oczekiwanych efektów – słabe, tanie kamery analogowe, generują obraz, który nie pozwala na rozpoznanie twarzy sprawców aktów wandalizmu i kradzieży, tablic rejestracyjnych samochodów, czy banknotów wydawanych w kasach. Właśnie dlatego stacje paliw, obligatoryjnie potrzebują sieciowego monitoringu megapikselowego, co coraz częściej przyznają również rozczarowani instalacją analogową właściciele.

2013-03-28-1Zastosowanie technologii monitoringu wizyjnego w systemie działań antyterrorystycznych i zwalczaniu przestępczości pospolitej ma swoich zwolenników, jak i przeciwników. Po jednej stronie stoją służby ustawowo odpowiedzialne za bezpieczeństwo publiczne i właściciele różnego rodzaju podmiotów gospodarczych, a po drugiej przede wszystkim obrońcy swobód obywatelskich.

 

Kamery monitorujące instalowane są praktycznie wszędzie, w większych i mniejszych miejscach publicznych − urzędach, parkach i placach zabaw, obiektach sportowych, szkołach, hipermarketach i małych sklepach, placówkach zdrowia, dworcach kolejowych i autobusowych, bankach i zakładach przemysłowych. I nie ma tu znaczenia, czy jest to duże czy mniejsze miasto lub wieś.

2013-03-22-1W XXI w. najnowsze technologiczne rozwiązania są obecne już praktycznie w każdej dziedzinie życia i odgrywają one coraz większą rolę. Istotne znaczenie mają również w sektorze bezpieczeństwa poprzez stopniowe zastępowanie ludzi na stanowiskach, na których błąd człowieka może wywołać katastrofalne skutki. W komunikacji zbiorowej rozwój technologiczny ma podwójne znaczenie.

 

okl trm 1 2013

Przedstawiamy Państwu kwartalnik internetowy, w którym przybliżamy Czytelnikom problematykę zagrożeń w podróży oraz szacowania ryzyka podczas planowania i realizacji wypraw, ekspedycji badawczych oraz wyjazdów turystycznych. Gromadzimy i prezentujemy wiedzę z zakresu bezpieczeństwa w turystyce i rekreacji. Nasz magazyn to także źródło informacji dla firm i instytucji prowadzących działalność w rejonach konfliktów zbrojnych i odmiennych kulturowo i przyrodniczo.

alt     alt

Konsalnet podpisał umowę na świadczenie usług kontroli bezpieczeństwa pasażerów, załóg lotniczych i bagaży z warszawskim Lotniskiem Chopina. Czynnościami związanymi z kontrolą zajmą się specjalnie wykwalifikowani pracownicy firmy. Tym samym Konsalnet staje się jedną z pierwszych w Polsce firm branży security, która przejmie zadania kontroli od Straży Ochrony Lotniska.