Bezpieczne miasta i wsie

Sztuczna inteligencja jest jedną z kluczowych technologii, jakimi interesuje się branża zabezpieczeń. Pomimo tego, że wciąż toczy się dyskusja nad legalnością tego typu rozwiązań, z powodzeniem wykorzystywana jest m.in. w systemach kontroli dostępu.

Muzeum Diecezjalne Hofburg w Bressanone zostało założone w 1901 r. Mieści w sobie ponad 70 sal wystawowych, w których znajdziemy dzieła sztuki od średniowiecza do XX wieku oraz część skarbów katedry w Bressanone, w tym sławny ornat kapłański z Sant’Alboino.

W ostatnich latach w Hofburgu przeprowadzono szereg remontów. Zdecydowano się również na renowację systemu monitoringu. W wyborze odpowiedniego sprzętu oraz wymianie dotychczas funkcjonujących kamer analogowych pomógł instalator systemu Nicom Securalarm, realizując projekt, który pozwolił na jak najmniejszą ingerencję w istniejący system.

Nagłośnienie tuneli drogowych to w Polsce zagadnienie stosunkowo nowe, a co za tym idzie jego znajomość, nawet wśród branżystów jest niewielka. Na dzień dzisiejszy w literaturze polskojęzycznej niewiele jest artykułów poświęconych tej tematyce, brak też norm krajowych w zakresie wymagań technicznych, które systemy tego typu powinny spełniać. Warto jednak zdawać sobie sprawę, że nagłośnienie alarmowe znalazło się w specyfikacji wielu nowobudowanych tuneli jak np. w tunelu obwodnicy Warszawy na S2, czy też w tunelu pod Świną, który w 2022 roku połączy wyspy Uznam i Wolin. Celem poniższego artykułu jest przybliżenie czytelnikom specyfiki projektowania i realizacji takich instalacji.

Motorola Solutions 200px

Motorola Solutions obchodzi 25 lat innowacji w Polsce i prezentuje nowe technologie dla służb bezpieczeństwa publicznego

Nowa generacja inteligentnych rozwiązań dla służb bezpieczeństwa publicznego wyznacza kierunek rozwoju komunikacji o znaczeniu krytycznym

Motorola Solutions zaprezentowała w Warszawie nowe, inteligentne rozwiązania dla służb bezpieczeństwa publicznego

Firma przedstawiła nową koncepcję Wirtualnej Rzeczywistości dla Dyspozytorów Straży Pożarnej, łączącą rzeczywistość rozszerzoną, czujniki i inne urządzenia i pozwalającą na zachowanie pełnej między strażakami a dowództwem i podniesienie poziomu bezpieczeństwa na miejscach zdarzeń

Motorola Solutions zaprezentowała także wersję demonstracyjną Połączonego Funkcjonariusza Policji z technologią inteligentnego wirtualnego asystenta głosowego

SpyShop 200px

Jak działają nasobne kamery dla straży i policji?

Interwencje straży i policji nie zawsze są jednoznaczne. Wiele kontrowersji pojawia się wokół granicy dopuszczalnego użycia siły, a często – oprócz nagrań z kamer miejskich – trudno jest jednoznacznie ocenić decyzję funkcjonariuszy na służbie. Szczególnie, że każda z takich decyzji jest podjęta w atmosferze stresu i – mimo że policjanci przechodzą testy psychologiczne, to wciąż są tylko ludźmi. Aby lepiej zrozumieć i ocenić konkretne sytuacje, obecnie w całym kraju sprawdzane są kamery nasobne, które funkcjonariusze montują na swoich mundurach. Dzięki temu podgląd całego wydarzenia odbywa się z ich perspektywy i jest klarowniejszy do ocenienia w późniejszym czasie.

CNBOP logotyp 200px

Z przyjemnością informujemy o objęciu konferencji "Bezpieczna Gmina" patronatem honorowym przez Centrum Naukowo-Badawcze Ochrony Przeciwpożarożej im. Józefa Tuliszkowskiego - Państwowy Instytut Badawczy w Józefowie.

Konferencja "Bezpieczna Gmina", która tym razem odbędzie się 15 listopada 2017 roku pod hasłem: „Rozwiązania techniczne i procedury działania w przypadku współczesnych zagrożeń dla bezpieczeństwa na poziomie samorządowym”. Pierwsze spotkanie, które miało miejsce w 2015 roku pod Krakowem dotyczyło ochrony przeciwpowodziowej i generalnie zarządzania kryzysowego Tym razem proponujemy Państwu tematykę związaną z najbardziej istotnymi zagrożeniami dla samorządów lokalnych, jakimi są pożary i bezpieczeństwo publiczne.

Zabezpieczenie infrastruktury o krytycznym znaczeniu przed kradzieżami, awariami i wszelkimi niepożądanymi działaniami jest złożonym zadaniem. Coraz więcej organizacji decyduje się na sieciowe systemy wizyjne do ochrony instalacji oraz zapewnienia sobie bezpiecznego i niezakłóconego działania. Przy wyborze najbardziej odpowiedniej technologii należy jednak rozważyć poniższe kluczowe kwestie, ponieważ każda część instalacji posiada specyficzne wymagania.

W poprzednich artykułach dotyczących projektowania monitoringów wizyjnych na obiektach sportowych koncentrowaliśmy się na obrazach kategorii I i IV. Pozostaje nam do analizy ostania kategoria – nieco kontrowersyjna kategoria III.

 

Zgodnie z nomenklaturą zdefiniowaną w rozporządzeniu [1] funkcjonalnie rejestracja obrazu z III kategorią zdefiniowana jest następująco:

rejestracji obrazu III kategorii – należy przez to rozumieć ciągłą rejestrację obrazu umożliwiającą wykrycie osób lub rzeczy, w miejscu dozorowanym przez kamerę, w celu przekazania operatorowi informacji o ujawnieniu osoby lub rzeczy, przy czym jednoczesna rejestracja obrazu z całego miejsca dozorowanego przez kamery nie jest wymagana;

2013-03-19-1Na zaproszenie firmy Unima 2000 Systemy Teleinformatyczne S.A. nasza redakcja mogła (jeszcze na etapie budowy) zobaczyć oddane do użytku 20 czerwca br. Centrum Urazowego Medycyny Ratunkowej i Katastrof w Szpitalu Uniwersyteckim w Krakowie. Unima 2000 Systemy Teleinformatyczne S.A. realizowała na tym obiekcie projekt rozwiązań zintegrowanego systemu automatyki budynku.

 

W Szpitalu Uniwersyteckim w Krakowie powstał nowoczesny Ośrodek typu Trauma Center, spełniający standardy obowiązujące w krajach UE oraz wszystkie wymogi ustawy o ratownictwie medycznym.

Ministerstwo Spraw Wewnętrznych porównując ubiegłoroczny sezon grzewczy do tegorocznego informuje, że spadła o 164 osoby liczba poszkodowanych przez tlenek węgla i o 25 osób liczba ofiar śmiertelnych. W trakcie trwającej od października 2012 r. akcji „Nie dla czadu", MSW wraz ze strażą pożarną cały czas proszą o większą rozwagę przy ogrzewaniu mieszkań i nieustannie apelują o częstsze sprawdzanie pieców oraz przewodów kominowych. Przypominamy, że akcja jest organizowana co roku i trwa przez cały okres grzewczy, a w jej trakcie informujemy o zagrożeniach, wynikających ze stosowania niesprawdzonych urządzeń grzewczych oraz przewodów kominowych.