Zarządzanie

6 04Do szeroko rozumianego pojęcia bezpieczeństwa oprócz różnego rodzaju systemów alarmowych czy monitoringu należą także depozytory kluczy. Są to urządzenia czysto mechaniczne bądź, jak przystało na dzisiejsze czasy, elektromechaniczne, które mają za zadanie zarządzać kluczami w obiekcie. W budynkach, organizacjach, instytucjach państwowych, urzędach centralnych, firmach prywatnych potrzebny jest sprawny, bezpieczny, zautomatyzowany i łatwy sposób przechowywania, wydawania wszelkiego rodzaju kluczy. Korzystając z depozytorów kluczy można całkowicie wyeliminować błędy spowodowane tzw. czynnikiem ludzkim i sprawnie zarządzać kluczami oraz ich obiegiem. Pozwala to uniknąć przypadków dostępu do kluczy przez osoby nieuprawnione.

Kontrola dostępu w biurowcach i budynkach użyteczności publicznej jest w tej chwili powszechnym standardem, a często koniecznym wymogiem narzuconym przez inwestora. Kiedy powstaje nowy obiekt, rozbudowana koncepcja takiego systemu pojawia się już na etapie projektowania, a prace przygotowawcze do instalacji trwają na każdym etapie budowy. Ponieważ większość dostępnych na rynku rozwiązań bazuje na instalacjach niskoprądowych, do ich montażu niezbędne jest rozprowadzenie po budynku odpowiedniego okablowania oraz zaplanowanie zabezpieczeń napięcia, w postaci UPS-ów czy agregatów.

Jak mówią policyjne statystyki liczba włamań do domów, mieszkań, biur czy innych obiektów zmalała w ciągu ostatnich 20 lat o przeszło 80% a ponadto zwiększył się też stopień wykrywalności tego typu przestępstw. Takie zmiany w statystykach uzyskano między innymi dzięki wzrostowi popularności systemów alarmowych i antywłamaniowych. Świadczą o tym kolejne dane statystyczne, które mówią, że w 2021 roku 68% domów miało zainstalowane systemy SSWiN a w 2022r było już ich ponad 85% (dane na podstawie raportu o budowie domów w Polsce przygotowanego przez Oferteo.pl).

Najstarszym sposobem kontroli dostępu było zaangażowanie do tego celu specjalnie przeszkolonych pracowników pełniących funkcje portierów, ochroniarzy lub stewardów, których zadaniem było zabezpieczenie określonych miejsc dostępu. Praca takiego kontrolera polegała na identyfikowaniu osób chcących wejść do danej strefy kontroli dostępu a następnie na podstawie wcześniej określonych uprawnień decydowano o możliwości wejścia. Taki sposób kontroli dostępu to dziś archaizm, który został wyparty przez mechaniczne i elektroniczne systemy kontroli dostępu. Dzięki temu KD stała się bardziej ekonomiczna i pozbawiona błędów wynikających z czynnika ludzkiego.

Automatyczne rozpoznawanie tablic rejestracyjnych przy wjazdach na parkingi czy autostrady to jedno z najbardziej dynamicznie rozwijających się rozwiązań w zakresie automatycznego sterowania ruchem. Systemy „czytające” tablice rejestracyjne pojazdów znacznie usprawniają ruch poprzez skrócenie czasu obsługi pojedynczego pojazdu opuszczającego parking czy przejeżdżającego bramki autostradowe. W takich rozwiązaniach eliminuje się ręczną obsługę związaną z np. opłatami czy koniecznością zeskanowania biletu przy szlabanie.

72Hytera Communications, wiodący światowy dostawca innowacyjnych rozwiązań do profesjonalnej komunikacji radiowej, z początkiem 2022 roku rozpoczął wprowadzanie na rynek nowej rodziny produktów w standardzie ETSI DMR (Digital Mobile Radio) z serii H.

Najnowsza seria H, składająca się z przenośnych i mobilnych radiotelefonów oraz radioprzemienników, oferuje zupełnie nową, innowacyjną platformę sprzętową przenosząc funkcjonalność łaczności radiowej DMR na nowy poziom. Aktualnie na rynek wprowadzane do sprzedaży są następujące modele:

  • Przenośne: HP685, HP605, HP705 i HP785;
  • Mobilne: HM785;
  • Radioprzemiennik: HR1065.

71Klasycznie postrzegany system do integracji i wizualizacji systemów bezpieczeństwa obejmuje swym zakresem budynek z systemem kontroli dostępu, alarmowym, sygnalizacji pożaru i telewizji dozorowej. Najnowsze rozwiązania oferują, jednak znacznie więcej, dzięki możliwości budowy hierarchicznych systemów bezpieczeństwa często nazywanych klastrowymi. Do tej nielicznej grupy zalicza się IFTER EQU2. Produkt ten oferuje nie tylko rozwiązania do integracji i wizualizacji, ale również w jego skład wchodzi kontrola dostępu EQU ACC w dwóch wersjach, odpowiednio w Grade2 i Grade3 oraz obsługa automatyki budynkowej i układów pomiarowych. Klient uzyskuje dzięki temu kompleksowe rozwiązanie.

47Jednym z bardziej wyraźnych trendów w stosowaniu zabezpieczeń elektronicznych jest coraz częstsza potrzeba integracji systemów alarmowych. Jest to jak najbardziej naturalna kolej rzeczy, której nie ma co się dziwić. W ochronie obiektów i terenów stosuje się dzisiaj bowiem coraz więcej i coraz bardziej rozbudowane systemy alarmowe. Tak jak nikt z nas nie chciałby obsługiwać tych wszystkich aplikacji zainstalowanych na telefonach komórkowych z różnych urządzeń, tak podobne potrzeby mają wobec systemów alarmowych ich administratorzy i użytkownicy.

46Istotą każdej ochrony jest skuteczny system łączności. Skuteczność systemu nie jest związana wyłącznie z technologią, to także ergonomia i sprawność użytkowania w trudnych warunkach, w dużej dynamice zdarzeń. Często inwestycje korporacyjne czy instytucjonalne związane z modernizacją, kończą się na zakupie urządzeń. Przy zakupach centralnych istnieje ryzyko uśrednienia wyboru. To brak indywidualnego podejścia i dostosowania urządzeń do konkretnego użytkownika wpływa niekiedy istotnie na sposób korzystania z zakupionego sprzętu. Tymczasem dobierając urządzenia dla służb ochrony poza hasłem nowych technologii, w tym oprogramowania, należy dokonać szczegółowej analizy wykonywanych zadań i zagrożeń, optymalnie dobrać nie tylko same urządzenia, ale ich akcesoria1.

33Współczesne przedsiębiorstwo wyposażone jest w wiele różnych, działających niezależnie od siebie, systemów. Mówimy tutaj o takich rozwiązań, jak choćby systemy kontroli dostępu, sygnalizacji włamania i napadu czy monitoringu video. Obok nich równolegle pracują systemy rejestracji czasu pracy, obsługi gości, zarządzania projektami, zarządzania produkcją, magazynami czy transportem. Jak zatem skutecznie nimi zarządzać? Jak sprawdzać ich poprawność działania, weryfikować błędy, czy zbierać aktualne informacje o stanie produkcji, prowadzonych projektach czy obłożeniu magazynów? Oczywiście jest to możliwe za pomocą jednej wspólnej dla wszystkich systemów platformy zarządzającej, jaką jest Platforma UNIS firmy AutoID Polska S.A.