Zarządzanie

Automatyczne rozpoznawanie tablic rejestracyjnych przy wjazdach na parkingi czy autostrady to jedno z najbardziej dynamicznie rozwijających się rozwiązań w zakresie automatycznego sterowania ruchem. Systemy „czytające” tablice rejestracyjne pojazdów znacznie usprawniają ruch poprzez skrócenie czasu obsługi pojedynczego pojazdu opuszczającego parking czy przejeżdżającego bramki autostradowe. W takich rozwiązaniach eliminuje się ręczną obsługę związaną z np. opłatami czy koniecznością zeskanowania biletu przy szlabanie.

72Hytera Communications, wiodący światowy dostawca innowacyjnych rozwiązań do profesjonalnej komunikacji radiowej, z początkiem 2022 roku rozpoczął wprowadzanie na rynek nowej rodziny produktów w standardzie ETSI DMR (Digital Mobile Radio) z serii H.

Najnowsza seria H, składająca się z przenośnych i mobilnych radiotelefonów oraz radioprzemienników, oferuje zupełnie nową, innowacyjną platformę sprzętową przenosząc funkcjonalność łaczności radiowej DMR na nowy poziom. Aktualnie na rynek wprowadzane do sprzedaży są następujące modele:

  • Przenośne: HP685, HP605, HP705 i HP785;
  • Mobilne: HM785;
  • Radioprzemiennik: HR1065.

71Klasycznie postrzegany system do integracji i wizualizacji systemów bezpieczeństwa obejmuje swym zakresem budynek z systemem kontroli dostępu, alarmowym, sygnalizacji pożaru i telewizji dozorowej. Najnowsze rozwiązania oferują, jednak znacznie więcej, dzięki możliwości budowy hierarchicznych systemów bezpieczeństwa często nazywanych klastrowymi. Do tej nielicznej grupy zalicza się IFTER EQU2. Produkt ten oferuje nie tylko rozwiązania do integracji i wizualizacji, ale również w jego skład wchodzi kontrola dostępu EQU ACC w dwóch wersjach, odpowiednio w Grade2 i Grade3 oraz obsługa automatyki budynkowej i układów pomiarowych. Klient uzyskuje dzięki temu kompleksowe rozwiązanie.

47Jednym z bardziej wyraźnych trendów w stosowaniu zabezpieczeń elektronicznych jest coraz częstsza potrzeba integracji systemów alarmowych. Jest to jak najbardziej naturalna kolej rzeczy, której nie ma co się dziwić. W ochronie obiektów i terenów stosuje się dzisiaj bowiem coraz więcej i coraz bardziej rozbudowane systemy alarmowe. Tak jak nikt z nas nie chciałby obsługiwać tych wszystkich aplikacji zainstalowanych na telefonach komórkowych z różnych urządzeń, tak podobne potrzeby mają wobec systemów alarmowych ich administratorzy i użytkownicy.

46Istotą każdej ochrony jest skuteczny system łączności. Skuteczność systemu nie jest związana wyłącznie z technologią, to także ergonomia i sprawność użytkowania w trudnych warunkach, w dużej dynamice zdarzeń. Często inwestycje korporacyjne czy instytucjonalne związane z modernizacją, kończą się na zakupie urządzeń. Przy zakupach centralnych istnieje ryzyko uśrednienia wyboru. To brak indywidualnego podejścia i dostosowania urządzeń do konkretnego użytkownika wpływa niekiedy istotnie na sposób korzystania z zakupionego sprzętu. Tymczasem dobierając urządzenia dla służb ochrony poza hasłem nowych technologii, w tym oprogramowania, należy dokonać szczegółowej analizy wykonywanych zadań i zagrożeń, optymalnie dobrać nie tylko same urządzenia, ale ich akcesoria1.

33Współczesne przedsiębiorstwo wyposażone jest w wiele różnych, działających niezależnie od siebie, systemów. Mówimy tutaj o takich rozwiązań, jak choćby systemy kontroli dostępu, sygnalizacji włamania i napadu czy monitoringu video. Obok nich równolegle pracują systemy rejestracji czasu pracy, obsługi gości, zarządzania projektami, zarządzania produkcją, magazynami czy transportem. Jak zatem skutecznie nimi zarządzać? Jak sprawdzać ich poprawność działania, weryfikować błędy, czy zbierać aktualne informacje o stanie produkcji, prowadzonych projektach czy obłożeniu magazynów? Oczywiście jest to możliwe za pomocą jednej wspólnej dla wszystkich systemów platformy zarządzającej, jaką jest Platforma UNIS firmy AutoID Polska S.A.

 

Dostęp z chmury, twarde dane i dokładne analizyW samych Stanach Zjednoczonych do 2026 roku rynek monitoringu wizyjnego osiągnie ponad 21 bilionów zysku 1 – to pokazuje, jak bardzo branża się rozwija. Wykorzystywanie najnowszych technologii pozwala na projektowanie coraz bardziej precyzyjnych rozwiązań bezpieczeństwa, także w zakresie zarządzania nadzorem wideo. W tym roku na rynku VMS królować będą rozwiązania chmurowe i technologie z wbudowaną analityką oraz pełnym wykorzystywaniu danych.

Dla większości osób monitoring wizyjny kojarzy się z dużą inwestycją. Kamery, rejestrator, dyski, okablowanie, instalacja, konfiguracja, wszystko razem może wystraszyć potencjalnego klienta. W takich momentach można usłyszeć od klienta, ale ja chciałem tylko kamerę!

„Miasta inteligentne” czy jak kto woli „smart cities” z pewnością dostarczają mieszkańcom wielu nowych usług, których przynajmniej część z nich można określić jako kluczowe dla funkcjonowania społeczności. By systemy miejskie mogły jednak oferować poszczególne funkcje i usługi, muszą zbierać, przetwarzać i przechowywać ogromne zbiory danych, w tym dane szczególnie wrażliwe. Niestety, sprawia to, że systemy te mogą być atrakcyjnym celem dla cyberprzestępców.

Jak ograniczyć koszty ochrony z uwagi na rosnące stawki pracowników firm ochroniarskich? Rozwiązaniem jest zastosowanie technicznych środków ochrony zewnętrznej, które już w perspektywie kilku miesięcy przynoszą wymierne korzyści. Takie rozwiązania zyskały popularność także z uwagi na wprowadzone obostrzenia epidemiologiczne. Pozwala to na ograniczenie składu osobowego w chronionym obiekcie, czy terenie.56