Prawo

03Prowadzisz firmę lub dbasz w przedsiębiorstwie o obieg dokumentów? Bezpieczeństwo danych jest w tym kontekście bardzo istotne. Zapewnienie bezpieczeństwa poufnych informacji w dobie cyfrowego obiegu dokumentów – czy to w ogóle możliwe? Jak w innowacyjny sposób prowadzić cyfrowy obieg dokumentów? Odpowiedź znajdziesz w naszym najnowszym artykule.

W styczniu 2020 roku do Sejmu skierowany został rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy o zarządzaniu kryzysowym oraz niektórych innych ustaw1. Inicjatorem proponowanych zmian i zarazem ich wnioskodawcą było Rządowe Centrum Bezpieczeństwa. Jak podkreślono w uzasadnieniu do projektu ustawy projektowane zmiany zmierzają do wzmocnienia systemu zarządzania kryzysowego w szczególności w zakresie zarządzania ryzykiem i ochrony ludności. W dużym stopniu dotyczą one również infrastruktury krytycznej i właśnie omówieniu tych zmian zostanie poświęcony niniejszy artykuł.

Systemy kontroli dostępu muszą pracować w zgodzie z szeregiem norm i przepisów, odnoszących się zarówno do ich budowy, warunków stosowania i funkcjonalności, jak i zasad związanych z ustawą o RODO. W artykule przedstawiamy wybrane aspekty dotyczące prawa obowiązującego w tym właśnie zakresie.

Regulacje dotyczące monitorowania pracowników przez pracodawców pojawiły się w polskim prawie zaledwie półtora roku temu – wraz z wejściem w życie przepisów RODO. Obowiązujący od maja 2018 roku artykuł 111 ustawy o ochronie danych osobowych wprowadził nowelizację przepisów prawa pracy w zakresie monitoringu wizyjnego, monitoringu służbowej poczty elektronicznej oraz innych form monitoringu pracowników.

Pracodawca – „Wielki Brat”?

Kiedyś wystarczyło bystre spojrzenie szefa lub kolegów… Dziś – w drugiej dekadzie XXI wieku – oczekuje się większej dyscypliny pracy, ścisłego przestrzegania firmowych procedur oraz wymodelowanych przez menadżerów, wzorców preferowanych zachowań, wymaganych od pracowników na przykład w kontaktach z klientami. W oczywistym interesie firmy jest też, by pracownicy nie korzystali ze służbowego sprzętu w prywatnych celach i dobrze wykorzystywali swój czas pracy. I co ważne: „nie wpuścili na teren zakładu osób niepowołanych”! Na przykład w postaci wirusa komputerowego lub szpiegowskiego oprogramowania.

00Wszechobecne kamery, pokolenie WEB 2.0 uzależnione od „podglądactwa”, stale on-line1, trudno dziwić się, że technologia wideo wkracza w różne dziedziny życia. Do tej pory w polskich więzieniach, podobnie jak w innych krajach, stosuje się kamery ręczne w sytuacjach szczególnych, podczas działań interwencyjnych oraz gdy stosowane są środki przymusu bezpośredniego. Wtedy jeden z funkcjonariuszy nagrywa zdarzenie. Niejednokrotnie zapis nie spełniał oczekiwań, został przerwany, inny funkcjonariusz w takcie interwencji przesłonił kamerę, kamera została uszkodzona lub ze względu na zagrożenie osoba z kamerą była za daleko. Zastosowanie kamer nasobnych przez kilku funkcjonariuszy, bezpośrednio uczestniczących w zdarzeniu, pozwoli pozyskać zapis bliższy oczekiwanemu, z różnych punktów widzenia. Wszechobecny brak autorytetów i zaufania powoduje, iż w sytuacji „słowo przeciw słowu”, gdy nie ma zapisu wideo lub dźwięku, zdarzenie staje się trudne do rozstrzygnięcia. W drugą stronę, jeżeli osadzony ma świadomość, że złamał zasady porządku wewnętrznego i zostało to zarejestrowane przez kamerę, łatwiej przyznaje się do winy.

  20180903 monitoring a rodoNie sposób nie odnieść wrażenia, że w mass media doniesienia dotyczące wejścia w życie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) – RODO, pojawiły się dopiero 25 maja 2018 roku, a więc w momencie, kiedy generalnie wszyscy przedsiębiorcy powinni być gotowi do spełniania wszelkich obowiązków, jakie nakłada na nich RODO. Również dopiero w dniu 25 maja 2018 roku weszła w życie polska ustawa o ochronie danych osobowych, która również dostosowuje szereg przepisów innych polskich ustaw do stosowania RODO. Jednym z zagadnień, które zostały uregulowane przez polską ustawę jest monitoring. Jak po 25 maja 2018 roku stosować monitoring? Czy stosowanie monitoringu jest legalne?

Warszawa, 11 września 2017 r.
Kamery na dworcach. PKP SA – spółka niejawna

Od 2014 roku Fundacja Panoptykon stara się zdobyć od spółki PKP S.A. informacje na temat kamer działających na największych polskich dworcach kolejowych: w Warszawie, Krakowie, Gdańsku, Wrocławiu i Poznaniu. W piątek, 9 września, sąd uchylił decyzję, w której spółka odmawiała udostępnienia tych informacji, zasłaniając się tajemnicą przedsiębiorstwa.

2016 02 80 1

Bezpieczeństwo dostępu do informacji to jeden z głównych wyznaczników zastosowania elektronicznych systemów zabezpieczeń na obiektach. Szeroki wybór technologii daje możliwość skutecznego nadzorownia budynków i pomieszczeń. Pozostaje natomiast kwestia kontrolowanego dostępu do przedmiotów fizycznych (dokumentów, nośników danych, urządzeń elektronicznych, kluczy) oraz sprawna ich organizacja. W tym zakresie sprawdzonym rozwiązaniem są automatyczne systemy depozytowe KEMAS.

 

bankomat zajawkaKażdego dnia dokonujemy transakcji, korzystając z bankomatów. Dzięki tym urządzeniom mamy wygodny dostęp do pieniędzy przez całą dobę. Jednak, aby transakcje w bankomatach były bezpieczne, należy pamiętać o kilku zasadach.

banner zarzadzanie kryzysowe 200x250Firma SuccessPoint zaprasza do udziału w XIII edycji konferencji Zarządzanie kryzysowe - komunikacja i kooperacja służb
25.02.2016 r. Warszawa