Technologie

01aZabezpieczenia techniczne stanowią odwieczną próbę sił pomiędzy służbami ochrony, a napastnikami próbującymi te zabezpieczenia sforsować. Dla obiektów infrastruktury krytycznej, ale również zakładów przemysłowych czy innych terenów z rozbudowaną infrastrukturą nasyconą w kosztowne urządzenia, konicznością staje się powstrzymanie intruza przed penetracją terenu. Z tego punktu widzenia najważniejsza staje się ochrona obwodowa obiektów i na tym aspekcie od lat skupia się uwaga producentów urządzeń i integratorów systemów.

Elektroniczne systemy zabezpieczeń, ze względu na rolę jaką pełnią, powinny móc pracować stale, także w przypadku wystąpienia przerwy w dostawie energii elektrycznej. W związku z tym do zasilania urządzeń wchodzących w skład tego typu instalacji, wykorzystuje się zasilacze buforowe – źródła mogące zapewnić ciągłość zasilania nawet przez wiele godzin.

Granice technicznej ochrony obiektów stale się przesuwają. Kiedyś standardem była instalacja systemów alarmowych znajdujących się wewnątrz budynku. Te pozwalały na detekcję intruza, kiedy ten znajdował się dopiero wewnątrz pomieszczenia. Wówczas czas, potrzebny na podjęcie reakcji zazwyczaj okazywał się niewystarczający, a kosztowe przedmioty padały łupem złodzieja.

W 2021 roku hakerzy uzyskali dostęp do materiału wideo zarejestrowanego przez prawie 150 tyś. kamer CCTV należących m.in. do firmy zajmującej się bezpieczeństwem sieciowym Cloudflare, producenta pojazdów elektrycznych Tesla oraz dużej liczby więzień, szkół, szpitali i posterunków policji1.

Wstęp

W celu zapewnienia bezpieczeństwa osadzonych, a więc realizacji jednej z misji więziennictwa jaką jest ochrona osób pozbawionych wolności, od roku 2009 r. wprowadzono stały monitoring zachowania osadzonych w kodeksie karnym wykonawczym1. Jednak dopiero w 2016 r. w Rozporządzeniu Ministra Sprawiedliwości2 wprowadzono stanowisko ochronne do stałej obserwacji osadzonych umieszczonych w celi monitorowanej, wcześniej zadania te powierzano funkcjonariuszom w wartowni, gdzie realizowali również inne zadania.

Do podstawowych zadań służby więziennej należy w szczególności: 

  • ochrona społeczeństwa przed sprawcami przestępstw lub przestępstw skarbowych osadzonymi w zakładach karnych i aresztach śledczych; 
  • zapewnienie w zakładach karnych i aresztach śledczych porządku1.

Jest sprawą oczywistą, że bezpieczeństwo osób przebywających w obiektach penitencjarnych jest priorytetem. Wiadomo też, że same obiekty, wewnątrz, jak i na zewnątrz, muszą być również bardzo dobrze zabezpieczone. Do tego celu wykorzystywane są specjalistyczne systemy zabezpieczeń. Dzięki nim możliwe jest minimalizowanie zagrożeń. Takie systemy posiada w swojej ofercie firma Miwi Urmet. W portfolio mamy wiele wdrożeń systemów kontroli dostępu, monitoringu wizyjnego, ochrony obwodowej oraz interkomowych systemów bezpieczeństwa. Są to rozwiązania o wysokiej funkcjonalności, niezawodne i łatwe w obsłudze. Poniżej przedstawiamy krótką charakterystykę tych systemów.

KŁOS Nowoczesne Technologie Bankowe Sp. z o.o. jest firmą, której marka na trwałe wpisała się w rozwój rynku zabezpieczeń. Od 1964 roku charakterystyczne logo KŁOS pojawiło się na wrzutniach depozytowych oraz zamkach własnej konstrukcji produkowanych na zlecenie Narodowego Banku Polskiego.

Jednym z zadań instytucji więzienia na całym świecie jest izolowanie od społeczeństwa sprawców groźnych przestępstw. Nie bez znaczenia pozostaje kategoria wykrytego i osądzonego czynu, ponieważ świadczyć on może o skłonnościach sprawców do np. agresji czy okrucieństwa. Właśnie ci osadzeni stanowią grupę wysokiego ryzyka i mogą przyczynić się do stworzenia sytuacji groźnej dla zdrowia i życia populacji funkcjonującej na terenie więzienia. Jednak liczne zdarzenia wskazują, że nie tylko skazani czy tymczasowo aresztowani są źródłem tragedii ludzkich do których dochodzi w tym ponurym i wrogim środowisku.

Obecnie nikomu nie trzeba tłumaczyć co oznacza określenie smart. Smart phone, smart watch, smart TV, smart city i wiele podobnych. To określenie nowoczesnych, przyjaznych użytkownikowi cyfrowych rozwiązań. Czy więzienie może być smart? Czy powinno być smart i dlaczego? Jakie korzyści przynosi smart więzienie i transformacja cyfrowa? Na te i inne pytania autor spróbuje odpowiedzieć w dalszej części artykułu.