cias logoW dniach 8-9 czerwca 2015 roku firma CIAS zaprasza na pierwsze w Polsce Szkolenie II stopnia dla instalatorów, podczas którego uczestnicy zdobędą szeroką wiedzę z zakresu budowy urządzeń CIAS, ich instalacji i uruchamiania. Szkolenie obejmować będzie zajęcia teoretyczne oraz praktyczne.

Osoby zainteresowane wzięciem udziału w szkoleniu muszą wypełnienić KARTĘ ZGŁOSZENIA i przesłać ją na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.  do dnia 22 maja 2015 r.
W celu zapewnienia wysokiego poziomu szkolenia liczba uczestników jest ograniczona do maksymalnie 16 osób. O przyjęciu na kurs decydować będzie kolejność zgłoszeń.

Szczegółowy program szkolenia:

PROGRAM SZKOLENIA II STOPNIA DLA INTEGRATORÓW CIAS ZAJĘCIA TEORETYCZNE:

A. Bariery mikrofalowe.


1. Podstawy fizyczne działania barier mikrofalowych.
2. Zjawiska zachodzące podczas przechodzenia intruza przez strefę detekcji bariery
mikrofalowej.
3. Wpfyw warunków środowiskowych na działanie barier mikrofalowych.
4. Interpretacja przebiegów bariery mikrofalowej.
5. Metody analizy sygnałów stosowane przez producentów barier mikrofalowych.
6. Informacje o barierach mikrofalowych produkowanych przez firmę CIAS i ich cechy
wyróżniające spośród innych produktów.
7. Projektowanie systemów ochrony wykorzystujących bariery mikrofalowe.
8. Szczególne i nietypowe zastosowania barier mikrofalowych.


B. Czujki wykorzystujące zjawisko Doppler'a.


1. Podstawy fizyczne działania czujek mikrofalowych wykorzystujących zjawisko
Doppler'a.
2. Zasada działania czujki wykorzystującej technologię Stereo Doppler.
3. Wpływ warunków środowiskowych na działanie czujek wykorzystujących zjawisko
Dopplera.
4. Informacje o czujkach mikrofalowych wykorzystujących zjawisko DoppleKa
produkowanych przez firmę CIAS i ich cechy wyróżniające spośród innych produktów.
5. Przykłady zastosowań i projektowanie systemów ochrony z czujkami mikrofalowymi
wykorzystującymi zjawisko Doppler'a.

C. Bariery podczerwieni.


1. Podstawy fizyczne działania barier podczerwieni.
2. Zalety i wady barier podczerwieni jako technologii wykorzystywanej w systemach
ochrony zewnętrznej.
3. Wpływ warunków środowiskowych na działanie barier podczerwieni.
4. Zależność prawidłowego działania barier podczerwieni od regulacji początkowej
urządzenia.
5. Informacje o bariera podczerwieni produkowanych przez firmę CIAS i ich cechy
wyróżniające spośród innych produktów.
6. Projektowanie systemów ochrony wykorzystujących bariery podczerwieni.
7. Przykłady zastosowań barier podczerwieni.

D. Czujki chroniące ogrodzenia.


1. Krótkie omówienie wszystkich technologii wykorzystywanych w systemach ochrony
ogrodzeń.
2. Podstawy fizyczne i zasada działania czujki wibracyjnej wykorzystującej technologię
MEMS.
3. Wptyw warunków środowiskowych na działanie czujek wykorzystujących technologię
MEMS i zastosowane technologie podnoszące jakość działania czujki.
4. Zalecenia dla prawidłowego montażu czujek wibracyjnych, ze szczególnym
uwzględnieniem czujek wykorzystujących technologię MEMS.
5. Informacje o czujce wykorzystującej technologię MEMS produkowanej przez CIAS i jej
cechy wyróżniające spośród innych produktów.
6. Projektowanie systemów ochrony ogrodzenia wykorzystujących czujki wibracyjne.
7. Szczególne i nietypowe zastosowania czujek MEMS.
8. Podstawy fizyczne i zasada działania czujki akustycznej wykorzystującej sensor
światłowodowy.
9. Wpływ warunków środowiskowych na działanie czujek wykorzystujących sensor
światłowodowy - zalety i wady stosowania sensorów światłowodowych.
10. Zalecenia dla prawidłowego montażu czujek akustycznych liniowych, ze szczególnym
uwzględnieniem czujek wykorzystujących sensor światłowodowy.
11. Informacje o czujce wykorzystującej sensor światłowodowy produkowanej przez CIAS
i jej cechy wyróżniające spośród innych produktów.
12. Projektowanie systemów ochrony ogrodzenia wykorzystujących czujki akustyczne.


E. Zasilanie, transmisja danych i systemy integrujące.


1. Podstawowe założenia dla budowy systemu ochrony zewnętrznej.
2. Wymagania dla zasilania i transmisji sygnałów w systemach ochrony zewnętrznej.
3. Współcześnie wykorzystywane metody transmisji sygnałów alarmowych i zarządzania
czujkami.
4. Współpraca systemów ochrony zewnętrznej z systemami CCTV.
5. Integracja systemów na poziomie sprzętowym.
6. Integracja systemów na poziomie oprogramowania.
7. Systemy integrujące i możliwości współpracy z nimi czujek produkowanych przez
CIAS.

ZAJĘCIA PRAKTYCZNE:

A. Bariery mikrofalowe.


1. Bariera ERM0482 - montaż i regulacja urządzenia.
2. Bariera ERM0482XPRO - montaż, regulacja wstępna urządzenia, regulacja
parametrów przy użyciu oprogramowania WaveTest2.
3. Bariera CORAL PLUS - montaż, regulacja wstępna urządzenia, regulacja parametrów
pracy lokalna, przełącznikami, oraz zdalna przy użyciu oprogramowania WaveTest2.
4. Bariera Manta - montaż, regulacja wstępna urządzenia, regulacja parametrów przy
użyciu oprogramowania WaveTest2.
5. Regulacja barier przy użyciu kuli metalowej o średnicy 30cm.
6. Testy przejścia i wskazanie słabych i mocnych punktów barier mikrofalowych.

B. Czujki wykorzystujące zjawisko Doppler'a.


1. Czujka ALFA - montaż, regulacja, cechu szczególne urządzenia.
2. Czujka MURENA - montaż, regulacja urządzenia przy użyciu oprogramowania
WaveTest2.
3. Testy przejścia.

C. Czujki chroniące ogrodzenia.


1. Czujka SIOUX 3.0 - montaż i regulacja urządzenia, wykorzystanie oprogramowania
SiouxTest do konfiguracji i zdalnego zarządzania czujką.
2. Metody pomiarowe czułości urządzenia i precyzyjna regulacja czułości.
3. Testy przejścia i wskazanie słabych i mocnych punktów technologii
wykorzystywanych do ochrony ogrodzeń.

D. Systemy integrujące.


1. IB System Rack - współpraca urządzeń z systemem.
2. IB System IP - metody konfiguracji i możliwości współpracy.
3. Integracja z systemami CCTV.

 

Informacja prasowa

Pin It