Ochrona fizyczna

pio logoPolska Izba Ochrony zaprasza do zapoznania się z ujednoliconym tekstem ustawy o bezpieczeństwie imprez masowych , Dz.U. z 2013, poz. 611, po zmianach wprowadzonych ustawami:

  • o zmianie ustaw regulujących wykonywanie niektórych zawodów, Dz.U. z 2013, poz. 829,
  • o środkach przymusu bezpośredniego i broni palnej, Dz.U. z 2013, poz. 628.

Ujednolicony tekst ustawy dostępny jest również na stronie internetowej PIO.