Jak mówią policyjne statystyki liczba włamań do domów, mieszkań, biur czy innych obiektów zmalała w ciągu ostatnich 20 lat o przeszło 80% a ponadto zwiększył się też stopień wykrywalności tego typu przestępstw. Takie zmiany w statystykach uzyskano między innymi dzięki wzrostowi popularności systemów alarmowych i antywłamaniowych. Świadczą o tym kolejne dane statystyczne, które mówią, że w 2021 roku 68% domów miało zainstalowane systemy SSWiN a w 2022r było już ich ponad 85% (dane na podstawie raportu o budowie domów w Polsce przygotowanego przez Oferteo.pl).

79 11Powyższe dane jasno dają do zrozumienia, że stosowanie systemów sygnalizacji włamania i napadu ma sens i przynosi korzyści w razie prób działania włamywaczy. Dostępność i bogatość oferty systemów SSWiN na polskim rynku jest bardzo duża i atrakcyjna – zatem możemy dobrać odpowiedni rodzaj zabezpieczenia dla naszego domu, mieszkania, biura czy domku letniskowego. Najczęściej wybieraną formą zabezpieczeń przed włamaniem są kamery monitoringu dopiero w drugiej kolejności pojawiają się rolety antywłamaniowe czy systemy alarmowe. Przewaga kamer monitoringu jest tutaj oczywista i wynika z możliwości nagrywania i przechowywania obrazu na podstawie którego możemy łatwo ustalić sprawców włamania. Takich możliwości nie daje nam system alarmowy, który może jedynie skutecznie odstraszyć włamywaczy – jednakże nie pozostawi nam żadnego materiału dowodowego. Dlatego często łączy się ze sobą oba systemy ochrony uzyskując w ten sposób pełen-kompletny system. Dodatkowo jeśli oba te systemy a więc monitoring i system alarmowy „zepniemy” w instalacji tzw. „smart home” to uzyskujemy możliwość zdalnej kontroli i sprawdzanie sytuacji w domu za pomocą smartfona, tabletu czy laptopa.

Systemy alarmowe są niezwykle ważne i potrzebne w dzisiejszych czasach ponieważ:

  • dają poczucie bezpieczeństwa informując o takich zagrożeniach jak: włamanie, zalanie wodą czy pożar
  • chronią przed kradzieżą – ostrzegając o próbie włamania i informując równolegle agencję ochrony oraz właściciela i zarządców obiektu 
  • monitorują sytuację w budynku i na terenie przyległym poprzez system kamer monitoringu
  • informują odpowiednie służby w przypadku napadu lub włamania 
  • chronią dobytek podczas nieobecności mieszkańców czy użytkowników i pozwalają na jego zdalne obserwacje.

80 11Branża systemów zabezpieczeń w ciągu ostatnich 25 lat dokonała ogromnego skoku technologicznego. Niemal do każdej z jej gałęzi wkroczyły elektroniczne rozwiązania, które pozwoliły na znaczne zwiększenie skuteczności wielu rodzajów zabezpieczeń. Dziś możemy zakupić i zainstalować profesjonalne systemy SSWiN czy SKD (systemy kontroli dostępu), systemy przeciwpożarowe czy monitoringu od wielu różnych producentów. Ważnym jednak osiągnięciem technicznym jest fakt, że wszystkie te systemy możemy ze sobą połączyć-zintegrować i sterować za pomocą jednego interfejsu.

Ostatnie lata rozwoju systemów alarmowych to przede wszystkim implementacja sztucznej inteligencji. Aktualnie technologie oparte na AI (Artificial Inteligence) charakteryzują się największą skutecznością oraz wysoką efektywnością kosztową. Czyli uzyskujemy bardzo dobry współczynnik skuteczności działania systemu do jego ceny. Zastosowanie AI w systemach ochrony osób i mienia pozwala na przejęcie części obowiązków człowieka, dzięki czemu usprawnia oraz przyspiesza codzienną ochronę obiektów ponieważ AI analizuje w czasie rzeczywistym sytuację na monitorowanym obszarze i wykrywa zachowania wcześniej zdefiniowane jako niebezpieczne jednocześnie uruchamiając alarm w Centrum Monitorowania. To z kolei wywołuje dalsze działania Dyspozytora systemu, który np. uruchamia grupę interwencyjną. Cały proces przebiega sprawniej w porównaniu z tradycyjnymi metodami monitorowania, dlatego szybciej podejmowane są także niezbędne działania interwencyjne przez wyspecjalizowane, odpowiednio przeszkolone i wyposażone grupy interwencyjne.

81 11Sztuczna inteligencja „wkradła się” także do analityki obrazu w systemach monitoringu. Dzięki analizie obrazu opartej na sztucznej inteligencji system monitoringu potrafi sam bez udziału człowieka odróżnić od siebie obiekty, ludzi, pojazdy czy zwierzęta pojawiające się w polu widzenia kamer. Między innymi rozpoznaje czy na teren wszedł człowiek, czy zbłąkane zwierzę, identyfikując osoby oraz weryfikując numery tablic rejestracyjnych. Sztuczna inteligencja na podstawie automatycznej identyfikacji osób lub tablic rejestracyjnych potrafi dokonać automatycznego otwarcia drzwi bądź szlabanów tym osobom i pojazdom, którym przypisano odpowiednie uprawnienia wstępu/wjazdu.

Wykorzystanie AI pozwala na dowolną konfigurację systemu pod kątem reagowania na różne scenariusze oraz sprawniejsze zarządzanie, a w efekcie zwiększenie efektywności monitoringu ochranianego obiektu.

Dziś na wszelkiego rodzaju zagrożenia trzeba reagować szybko i skutecznie. Zastosowania AI w systemach włamaniowych i napadu oraz monitoringu daje nam takie możliwości dzięki temu, że uzyskujemy: 

  • natychmiastowe wykrywanie oraz rozpoznawanie różnego typu obiektów – osób, pojazdów, zwierząt 
  • rozpoznawanie zachowań ludzkich – system potrafi odróżnić czy dana osoba lub grupa osób dokonała wtargnięcia, czy też przebywa w obiekcie od dłuższego czasu lub dokonała wejście/wyjścia. Poza tym system rozpoznaje tzw. szwendanie się po obiekcie oraz przekraczanie linii zabronionych itd. 
  • śledzenie wielu obiektów jednocześnie oraz automatyczne przekazywanie obserwowanego obiektu bądź zdarzenia z jednej kamery do kolejnej zgodnie z ruchem obiektu i zasięgiem poszczególnych kamer
  • możliwość wysyłania alarmów ostrzegawczych tzw. prealarmów zanim dojdzie do konkretnego zdarzenia/zagrożenia 
  • ponadto sztuczna inteligencja pozwala także na wykrywanie wielu innych zdarzeń takich jak np.: przewrócenie się człowieka, wykrycie braku kasku ochronnego (np. na placu budowy), wykrywanie dymu i ognia przy użyciu kamer termowizyjnych czy też klasyfikację pojazdów np. wg wielkości na osobowe, ciężarowe czy dostawcze.

Podsumowując powyższe można krótko spuentować, że nowoczesne systemy alarmowe i przeciwwłamaniowe to systemy oparte na Sztucznej Inteligencji, dające dużą efektywność ochrony, szybkość reakcji oraz możliwość łatwej rozbudowy w zależności od narastających potrzeb. Jeszcze raz warto podkreślić, że rynek SSWiN jest pełen wielu producentów i dostawców tego typu systemów – dlatego każdy z zainteresowanych na pewno znajdzie dla siebie odpowiednie rozwiązanie.


Robert Gabrysiak

Pin It