UMUrząd Miasta Piotrkowa Trybunalskiego jest jednostką samorządu terytorialnego, którego misją jest wykonywanie zadań publicznych o znaczeniu lokalnym wynikających z powszechnie obowiązujących przepisów prawa, wszechstronnego rozwoju Miasta i zadowolenia jego mieszkańców.
Podstawową wartość dla Urzędu i jego pracowników stanowi dobro wspólnoty samorządowej, osiągane przy uwzględnieniu i poszanowaniu praw jednostki. Urząd stosuje skuteczne metody komunikowania się z mieszkańcami. W Urzędzie obowiązuje Zintegrowany System Zarządzania Jakością i Bezpieczeństwa Informacji, zgodny z międzynarodowym standardem ISO 9001:2008 oraz ISO 27001:2005, udokumentowany Księgą Jakości i Bezpieczeństwa Informacji, procedurami i politykami.

 

Problem
Szeroka informatyzacja Urzędu Miasta oraz stosowanie Systemów Zarządzania Jakością i Bezpieczeństwem Informacji spowodowało pilną potrzebę zastosowania narzędzia umożliwiającego rozliczanie i kontrolowanie procesów zachodzących w sieci, monitorowanie wykorzystania zasobów sprzętowych serwerów i stacji roboczych, a także raportowanie dodatkowych wartości statystycznych oraz możliwość wykonywania usług działu IT na odpowiednim poziomie.
Ze względu na specyfikę działalności Urzędu Miasta Piotrkowa Trybunalskiego, istotnym powodem wdrożenia oprogramowania była potrzeba posiadania wiedzy o dostępie do danych, zabezpieczenia ich przed wyciekiem lub nieuprawnionym dostępem, przy jednoczesnym zachowaniu ciągłości działania.

 

Oczekiwania
Analizując wspomniane potrzeby Urząd Miasta Piotrkowa Trybunalskiego zdecydował się na wdrożenie pełnego pakietu narzędzia Axence nVision w zakresie 500 monitorowanych urządzeń. Kluczowymi modułami są DataGuard, HelpDesk oraz Inventory. DataGuard umożliwia zarządzanie prawami dostępu do przenośnych nośników danych, zezwalanie na korzystanie z wybranych urządzeń magazynujących dane na określonych komputerach lub przez wybranych użytkowników Active Directory czy rejestrowanie operacji zmian w plikach umieszczonych na nośnikach danych. HelpDesk pomaga w zarządzaniu usługami działu IT w zakresie zgłoszeń, realizacji usług oraz wysyłania komunikatów. Natomiast Inventory wspiera zarządzanie sprzętem, oprogramowaniem oraz licencjami.

 

 box nvision pro2

 Efekty
Administratorzy Urzędu Miasta uzyskali możliwość wykrywania istniejących urządzeń oraz diagnozowania problemów występujących w infrastrukturze sieciowej, rozproszonej w 5 lokalizacjach na terenie miasta. Wdrożenie oprogramowania pozwoliło również na zaoszczędzenie czasu pracy, dzięki możliwości zdalnej realizacji dużej części zgłoszeń od użytkowników. Mogą eliminować nieautoryzowane rekonfiguracje lub urządzenia. Zgromadzone w bazie danych informacje są ważnym dowodem rozliczania działania poszczególnych użytkowników sieci. Poprzez odpowiednią konfigurację systemu spełnione są polityki bezpieczeństwa zawarte w Systemie Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji. Nastąpił również wzrost dyscypliny korzystania z zasobów Internetowych wśród pracowników oraz kultura zgłaszania i realizacji usług IT.
Z uwagi na długą i udaną współpracę z Urzędem Miasta w Piotrkowie Trybunalskim, zdawaliśmy sobie sprawę z jakiego typu problemami klient zmaga się w obszarze sieci komputerowych. Dzięki temu mogliśmy zaproponować Axence nVision, które odpowiednio skonfigurowane pod potrzeby urzędu znacząco pomogło w rozwiązaniu problematycznych zagadnień. Dodatkowym atutem dla klienta jest ciągły rozwój oprogramowania nVision, wynikiem czego może on stale podnosić jakość zarządzania i kontroli nad posiadaną siecią – podsumowuje Grzegorz Kędziora, Starszy Konsultant Techniczny, IMNS Polska Sp. z o.o.

Informacja prasowa

Pin It