20211020 IMG 1760 rsibiza

Marka Roger na kongresie SAFE PLACE.

W dniach 20-22 października 2021 w Klubie Wojskowej Akademii Technicznej w Warszawie odbyła się czwarta edycja Ogólnopolskiego Kongresu Naukowo-Technicznego SAFE PLACE.

Kongres SAFE PLACE to impreza skupiająca osoby zarządzające bezpieczeństwem w budynkach administracji publicznej, przedstawicieli instytucji bezpieczeństwa narodowego, nauki oraz ekspertów z sektora ochrony osób, mienia i zabezpieczeń technicznych. Panele tematyczne tegorocznego kongresu będą skoncentrowane wokół ochrony antyterrorystycznej obiektów kluczowych dla bezpieczeństwa państwa, budynków niechronionych, cyberbezpieczeństwa w obiektach użyteczności publicznej, zarządzaniu ryzykiem oraz edukacji antyterrorystycznej.

Firma ROGER wzięła udział w spotkaniu w roli Złotego Partnera. Podczas trzydniowej imprezy na naszym stanowisku został zaprezentowany system kontroli dostępu, bezpieczeństwa i automatyki klasy Enterprise, RACS 5. W drugim dniu imprezy, podczas warsztatów zaprezentowane zostały: "Praktyczne aspekty wykorzystania bezpiecznych identyfikatorów w systemie kontroli dostępu RACS 5", zaś trzeciego dnia wygłoszono prelekcja: "RACS 5 v2.0 – nie tylko kontrola dostępu. Nowe moduły wizualizacji oraz integracji w polskim systemie klasy Enterprise.".

Serdecznie dziękujemy wszystkim za uwagę w trakcie prezentacji, wartościowe rozmowy oraz cenne opinie przekazane podczas kongresu.

Pin It