Żyjemy w świecie, w którym digitalizacja stała się standardem. Czas pandemicznych obostrzeń doskonale nas w tym utwierdził. Świat zmienia się na cyfrowy, a dynamika zmian jest galopująca i obejmuje nie tylko globalną gospodarkę, ale także lokalnie – kulturę wewnętrzną organizacji, firm: wdrażanie nowych procesów, personalne fluktuacje oraz częste modyfikacje uprawnień. Branża nie ma tu znaczenia. Czy da się nad tym zapanować?

00Elektroniczny system kontroli dostępu blueSmart firmy Winkhaus, bazując na najnowocześniejszych technologiach zamknięć, steruje wewnętrzną organizacją firm, instytucji, obiektów użyteczności publicznej. Jest dziś niemal obowiązkowym elementem sprawnego i bezpiecznego funkcjonowania osób korzystających z praw dostępowych w budynkach. Bez względu na rozmiar obiektu i liczbę korzystających z systemu użytkowników, kontrola dostępu jest ważna dla ochrony dóbr materialnych, danych osobowych, a nade wszystko bezpieczeństwa ludzi.

System blueSmart oparty jest na elektronicznych wkładkach z własnym zasilaniem, które wyglądem i wielkością odpowiadają wkładkom mechanicznym. Jego instalacja ogranicza się do wymiany wkładek bez naruszania struktury drzwi i ścian oraz instalacji odpowiedniego oprogramowania sterującego systemem. blueSmart nie wymaga okablowania, co czyni go atrakcyjną propozycją dla wielu nowoczesnych rozwiązań, jak np. całoszklane konstrukcje drzwiowe tak popularne w nowoczesnych obiektach, ale także dla historycznych budowli, gdzie ingerencja w strukturę budynku wymaga zgody konserwatora zabytków.

Integralną częścią systemu są klucze blueSmart wyposażone w chip, gdzie zapisywane są dane dostępowe ściśle określone przez administratora. Oprócz pełnienia funkcji mechanicznego ryglowania i odryglowywania elektroniczne klucze stanowią istotny nośnik informacji.

Dane między komponentami blueSmart są przesyłane w obu kierunkach. Wkładki rejestrują użycie klucza, jak też przekazują kluczom informacje o ewentualnych zmianach uprawnień. Czytnik aktualizujący natomiast służy jako interfejs miedzy oprogramowaniem a komponentami systemu.

01

Bezwarunkową zaletą elektronicznego systemu kontroli dostępu blueSmart, różnicującą go w odniesieniu do mechanicznego systemu master key jest elastyczne i niemal natychmiastowe usuwanie uprawnień klucza. Administrator jednym kliknięciem eliminuje go z systemu, bez konieczności kosztownej i często skomplikowanej procedury wymiany wkładek, zaś sam klucz po tej zmianie staje się bezużyteczny.

Jeden system, wiele lokalizacji

02Nord Napędy to polski oddział znanego producenta technologii napędowej. Reduktory, przekładnie, silniki oraz elektronika napędowa wykorzystywane są na całym świecie od obiektów przemysłowych, przez stadiony sportowe, po platformy teatralne i portowe dźwigi.

Firma posiada odległe lokalizacje w kilku województwach. W dwóch zamontowany został elektroniczny system kontroli dostępu blueSmart. Obie lokalizacje zintegrowane zostały w ramach jednego systemu. Centralne zarządzanie uprawnieniami dostępu do poszczególnych pomieszczeń, możliwość integracji z systemami rejestrującymi czas pracy oraz kontrola dostępu do stref chronionych budynku w dwóch odległych kompleksach to zasadnicze zalety inwestycji.

Elastyczność systemu blueSmart sprawdziła się na każdym etapie rozbudowy firmy. Zmiany struktury uprawnień w związku z relokacją działów oraz zatrudnieniem nowych pracowników można było dokonać za pomocą kilku kliknięć w centralnym komputerze. Na potrzeby firmy Nord Napędy, klucze blueSmart zostały wyposażone w dodatkowy transponder, który umożliwia bezprzewodową identyfikację użytkownika również w innych, używanych w firmie, systemach RFID. Daje to między innymi możliwość wygodnego zarządzania czasem pracy oraz dostępem do stref chronionych za pomocą jednego identyfikatora – elektronicznego klucza. System blueSmart umożliwia również raportowanie obecności danej osoby w pomieszczeniu, a także uzyskanie informacji na temat prób nieuprawnionego wejścia.

System na straży historii…

Świat, i ten analogowy, i cyfrowy bombardowany jest niezliczoną ilością ataków zagrażających bezpieczeństwu. Ich minimalizowanie stało się dziś priorytetem, zaś samo bezpieczeństwo wartością nadrzędną. Warto w przemyślany sposób zapobiegać zagrożeniom, aniżeli ponosić konsekwencje zaniechań.

W Krakowie powstał imponujący architektonicznie budynek Archiwum Narodowego. 14 tys. m² powierzchni, sale wystawowe, pracownie konserwacji i digitalizacji, introligatornia i wielomodułowa czytelnia składają się na jeden z najnowocześniejszych budynków w Europie. Przy jego realizacji zastosowano technologie, których celem jest bezkompromisowa ochrona cennych zbiorów.

Jedną z nich jest elektroniczny system kontroli dostępu blueSmart. Kontrola i weryfikacja uprawnień stała się warunkiem koniecznym wewnętrznej administracji w budynku. Pracownicy obiektu, posiadający odpowiednie uprawnienia zapisane w systemie i w użytkowanym kluczu blueSmart, zobowiązani zostali do codziennej aktualizacji swoich praw dostępowych w czytniku oraz na specjalnym panelu, wprowadzając kod PIN. Czytnik aktualizujący jest jednym z ważniejszych komponentów systemu blueSmart. Jest on podłączony stale do sieci komputerowej i komunikuje się z oprogramowaniem zarządzającym, zainstalowanym na serwerze. To w czytniku gromadzone są dane dotyczące praw dostępu do poszczególnych pomieszczeń dla każdego z kluczy. Zmiany tych uprawnień, dokonywane w programie przez administratora, są przesyłane do czytnika i oczekują tam do momentu kolejnego logowania klucza. Czytnik zarówno zapisuje dane na kluczach jak i odczytuje z kluczy dane zapisane tam przez używane wkładki. Administrator jest tym sposobem informowany o stanie baterii wkładek, czy aktywności kluczy w poszczególnych wkładkach.

… i zdrowia

Ciekawą realizacją systemu blueSmart jest instalacja w oddziale neuropsychiatrycznym Szpitala Powiatowego w Nowej Dębie. To jedna z kilku referencyjnych realizacji w sektorze ochrony zdrowia. Specyfika obiektu wydaje się być idealną materią dla zadań elektronicznej kontroli dostępu – nadzorem objęto układ pomieszczeń ze względu na ich funkcjonalność, zasoby podlegające szczególnej kontroli i ochronie, czyli pomieszczenia z ważną dokumentacją oraz zapleczem leków, a także skomplikowaną strukturę podziału i nadawania uprawnień użytkownikom kluczy. Tym zaś przypisano różnicujące profile czasowe. Oznacza to, że dany klucz posiadać może ściśle reglamentowane w czasie prawa dostępu. W praktyce użytkownik do wybranych pomieszczeń może mieć dostęp stały lub ograniczony do kilku godzin i to w ściśle określone dni tygodnia. System blueSmart pozwala na przypisanie do każdego klucza trzech profili czasowych: jednego bez obostrzeń i dwóch wariantywnych.

To tylko trzy z licznych przykładów realizacji oraz możliwości wykorzystania cech i korzyści elektronicznego systemu kontroli dostępu w odległych dziedzinach gospodarki. Każda z zalet i funkcjonalności blueSmarta jest dostosowywana do indywidualnych potrzeb i wymogów bezpieczeństwa zarządzanych budynków, zaś elastyczność systemu, jego efektywność i ekonomia rozwiązań stanowią o rosnącej popularności.

03

Pin It