Firma Roger wprowadza do oferty kolejną wersję systemu kontroli dostępu RACS 5 v2.0. W wersji tej możliwości systemu zostały rozbudowane między innymi o bezpieczną obsługę systemów rozproszonych terytorialnie oraz integrację z usługami katalogowymi (LDAP), dzięki której możliwe jest automatyczne synchronizowanie użytkowników systemu z zewnętrzną bazą danych użytkowników, w tym za pośrednictwem usługi Active Directory. Ponadto wprowadzono długo wyczekiwaną przez klientów funkcję globalnego anti-passback oraz rozbudowano moduł monitorowania graficznego na planach obiektu (tzw. mapy).


System RACS 5 v2.0 umożliwia obsługę systemów KD złożonych z wielu rozproszonych terytorialnie podsystemów. W tym scenariuszu instalacji lokalne podsystemy są wyposażane we własny serwer komunikacyjny, który korzystając z bezpiecznego połączenia transmisji danych (TLS), komunikuje się przez sieć WAN z centralnym serwerem systemu.

10 05

System oferuje pełną programową integrację z wiodącymi dostawcami systemów windowych w tym KONE Access i Schindler Port. Integracja ta pozwala zarządzać uprawnieniami użytkowników do poruszania się pomiędzy wybranymi piętrami budynku z poziomu oprogramowania systemu kontroli dostępu, a także określać zasady przydziału wind specjalnych w przypadku, gdy takie windy są stosowane w budynku.

Ulepszony i rozbudowany został moduł Map, który umożliwia wizualizację i nadzorowanie pracy systemu w trybie graficznym. Moduł rozbudowano o możliwość powiększania, pomniejszania i przesuwania obrazu, możliwa jest konfiguracja elementów mapy, obsługa wybranych grafik wektorowych oraz definiowanie zestawu map w układzie hierarchicznym. Wizualizacja obejmuje zarówno system kontroli dostępu, jak i zintegrowane z nim systemy CCTV oraz SSWiN. Moduł map w niedalekiej przyszłości zostanie poszerzony o wizualizację systemów sygnalizacji pożaru.

W przypadku obiektów wymagających szerszego zakresu integracji system RACS 5 v2.0 oferuje możliwość współpracy ze zintegrowanymi systemami zarządzania bezpieczeństwem (SMS i PSIM), systemami zarządzania wideo (VMS) oraz systemami zarządzania budynkiem (BMS). W ramach zrealizowanych projektów wdrożona została współpraca między innymi z systemami: WinGuard (Advancis), Axxon Intellect (AxxonSoft), XProtect (Milestone), ARGUS RV (Telbud), NetStation (Alnet Systems), GANZ CORTROL (CBC), VIZAN SMS (Sprint), Nazca (APA Group). Integracje te zostały zrealizowane za pośrednictwem tzw. Serwera Integracji.

Przy użyciu Serwera Integracji zrealizowane zostały również integracje z platformami dostarczającymi zaawansowane rozwiązania dla biurowców. Nawiązanie współpracy firmy Roger z dostawcami tego typu rozwiązań (IU Technology, Zonifero) pozwoliło na wykorzystanie bazy danych systemu kontroli dostępu na potrzeby obsługi wirtualnej recepcji, systemu rezerwacji sal, rezerwacji biurek czy systemu do zarządzania podwykonawcami.

System RACS 5 v2.0 pozwala na identyfikację użytkowników z wykorzystaniem urządzeń mobilnych (Android, iOS), która może być realizowana w technologii NFC, BLE oraz QR Code. W ramach nawiązanej współpracy firma Roger udostępniła możliwość wykorzystania identyfikatorów mobilnych w aplikacjach do obsługi biurowców. W praktyce oznacza to, że użytkownicy korzystający z tych platform mogą uzyskiwać dostęp do pomieszczeń z poziomu mobilnej aplikacji budynkowej wykorzystywanej w danym obiekcie.

Rosnące potrzeby rynku projektowego są wyznacznikiem kierunków rozwoju systemu RACS 5. Mając na uwadze wymagania stawiane przez inwestorów, inżynierowie firmy Roger starają się im sprostać i dostarczyć produkt realizujący ich oczekiwania. Zachęcamy do wizyty na stronę www.roger.pl, gdzie na bieżąco udostępniane są informacje o nowych funkcjonalnościach pojawiających się w systemie.

Łukasz Kanarek
Kierownik produktu RACS 5

Pin It