2016 01 36 1

Systemy kontroli dostępu są obecne na rynku zabezpieczeń od wielu lat. Niezależnie od rodzaju chronionego obiektu, jedną z podstawowych zasad bezpieczeństwa jest kontrola przepływu osób poruszających się w ramach wyznaczonych obszarów. Możliwość decydowania o tym, kto, gdzie i kiedy może wejść ma kluczowe znaczenie dla ochrony budynku, pracujących w nim osób oraz znajdujących się tam informacji i mienia.

Systemy kontroli dostępu obejmują szereg technicznych rozwiązań, których zadaniem jest umożliwienie swobodnego poruszania się w obiekcie osób uprawnionych oraz ochronę przed wstępem osób niepowołanych. W zależności od potrzeb użytkownika, rozwiązanie to może stanowić proste narzędzie kontroli ruchu osób, jak również w pełni profesjonalny system zarządzania całym budynkiem i funkcjonujących w nim systemów bezpieczeństwa.

 

Istnieje wiele rozwiązań technologicznych systemów kontroli dostępu, z których najbardziej powszechne są systemy oparte o tzw. karty dostępowe. Jednak współcześnie coraz bardziej powszechne stają się systemy sieciowe IP, w których do otwarcia zamków elektronicznych można wykorzystać np. smartfony.

 

Systemy kontroli dostępu ulegają ciągłemu rozwojowi, a dzisiejsze rozwiązania będzie można dostosować także do przyszłych zastosowań. Dziś można bowiem zauważyć kilka zdecydowanych trendów pojawiających się w systemach kontroli dostępu. Jednym z nich jest wspomniane we wstępie wykorzystanie systemów IP. Standardowy system wykorzystujący IP ułatwia integrację systemu fizycznej kontroli dostępu z innymi systemami, które mogą wykorzystywać tę samą sieć. W systemach IP inteligencję przenosi się na kontrolowane przejścia (np. drzwi) dzięki czemu usprawnia się ich monitoring, zarządzanie i raportowanie, wykorzystując do tego celu standardowe przeglądarki internetowe. Poza tym dzięki zastosowaniu kontrolerów IP o otwartej architekturze, w przyszłości łatwo będzie dokonywać uproszczeń, usprawnień i modyfikacji infrastruktury systemu kontroli dostępu. Na tym oparty jest drugi z trendów pojawiający się w nowoczesnych systemach kontroli dostępu, czyli odchodzenie od „sztywnych” i niepozwalających na zmiany systemów na rzecz bezpieczniejszych, otwartych i adoptowalnych przyszłościowo rozwiązań. Te zastosowania będziemy mogli znaleźć np. w handlu bezgotówkowym, kontroli obecności i rejestracji czasu pracy, bezpiecznym zarządzaniu drukowaniem czy bezpiecznym logowaniu w sieci jako funkcja wieloelementowego systemu bezpieczeństwa w firmie.

 

W dalszym ciągu rozwojowi podlega tzw. mobilna kontrola dostępu opierająca się choćby na wykorzystaniu smartfonów zamiast kart dostępowych. Zakłada się, że moc obliczeniowa smartfonów i możliwości mediów pozwolą na zwiększenie funkcjonalności i komfortu użytkowania systemów kontroli dostępu. Smartfony pozwalają bowiem na realizowanie funkcji tradycyjnych systemów kontroli dostępu, ale ponadto mogą być wykorzystywane do innych zadań, takich jak – weryfikacja tożsamości poprzez sprawdzenie, czy żądanie dostępu pojawia się w dozwolonym czasie (poprzez moduł GPS znajdujący się w smartfonie) i czy osoba faktycznie jest w danym momencie w pobliżu drzwi. Uprawnienia użytkownika mogą zostać zweryfikowane dzięki aplikacji w chmurze, a zezwolenie na dostęp może być wysłane do kontrolera drzwi w formie poufnej wiadomości bezpiecznym kanałem komunikacyjnym. Ostatnim z zauważalnych trendów w rozwoju systemów kontroli dostępu jest ich popularyzacja w różnych dziedzinach życia. Dziś tego typu systemy nie są wykorzystywane wyłącznie w firmach czy przedsiębiorstwach prowadzących typową działalność gospodarczą, ale stają się coraz bardziej popularne w szkołach, szpitalach, hotelach czy urzędach – zatem wszędzie tam, gdzie do tej pory kontrola dostępu odbywała się na zasadzie papierowych rejestrów.

 

Elektroniczne systemy kontroli gości są wykorzystywane coraz częściej i dają pełen pogląd na to gdzie dany gość się znajduje, czy trafił na przykład na wskazany oddział szpitalny lub do wskazanego pokoju hotelowego, lub też do właściwego punktu obsługi klienta w urzędzie. Elek-troniczna kontrola dostępu pozwala też w łatwy sposób kontrolować najważniejsze obszary budynku (szkoły, szpitala, urzędu), czy też sprawdzać, co dzieje się w danych miejscach po godzinach pracy, gdy liczba obecnych pracowników jest mniejsza.

 

(...)

 Robert Gabrysiak – mgr inż. elektrotechniki, 

absolwent Wydziału Elektrycznego Politechniki

Poznańskiej o kierunku elektrotechnika

Pin It