Rozwój technologii IP w połączeniu ze standardem megapikselowym pozwala obecnie na uzyskanie wysokiej jakości obrazu, przy wykorzystaniu infrastruktury zarezerwowanej jeszcze do niedawna tylko do celów informatycznych. Błyskawiczny rozwój informatyzacji instytucji przyczynił się również do coraz częstszego stosowania w nich technologii IP – dotyczy to również szpitali. Komputeryzacja placówek ochrony zdrowia, czyli także budowa i rozbudowa sieci strukturalnych ułatwiają wprowadzanie standardu IP do tego typu obiektów.

Aspekty prawne

 

Prawo nie zabrania instalowania systemu kamer w obiektach ochrony zdrowia, ale także nie nakazuje ich montażu. Całość pozostaje w gestii zarządcy lub dyrektora danego zakładu. Oczywistym jest, że dla własnego bezpieczeństwa oraz bezpieczeństwa pacjentów system monitoringu wizyjnego stał się obecnie „standardem” podnoszącym bezpieczeństwo w odczuciu dyrektorów i zarządców placówek. A zastosowanie technologii IP wykorzystującej istniejącą już sieć strukturalną ułatwia decydentom podjęcie szybkiej decyzji o tworzeniu całego systemu.

 

Pomimo, że prawo nie zabrania tworzenia instalacji monitoringu w szpitalach, należy mieć na uwadze dobro pacjentów. Szczególnie w zagwarantowaniu prywatności podczas udzielania świadczeń zdrowotnych oraz prawa do intymności. Wynika z tego, że kamer nie można instalować w wszystkich możliwych pomieszczeniach, gdzie przebywa pacjent czy personel. Należy zatem uzyskać „złoty środek” pomiędzy bezpieczeństwem pacjentów, a ochroną mienia materialnego placówki. Nie należy zapomnieć, że monitoring wizyjny służy również ochronie personelu. I w sytuacjach skrajnych może być dowodem w sprawie sądowej. Z powyższego wynika, że metoda kontroli pomieszczeń powinna być adekwatna do celu jaki ma osiągnąć.

 

 

2015 01 44 1

 

 

Cel stosowania kamer IP

 

 

Cel jest znany − stały dozór wizyjny nad danym obszarem obserwacji, ale dzięki technologii IP obszar ten jest praktycznie nieograniczony. Niezależnie od tego czy sygnał przesyłany będzie przewodem miedzianym typu skrętka, światłowodem czy też radiowo, standard jest ten sam. Nie musimy już martwić się stratami sygnału w przewodzie koncentrycznym w standardowych systemach CCTV, przez co byliśmy ograniczeni długościami przewodów. W systemach IP w przypadkach skrajnie słabego sygnału, dokładamy kolejny switch lub reapiter i po sprawie. Stosowanie kamer IP w szpitalach umożliwia szczegółową kontrolę w obszarze medycznym, ale także technicznym, personalnym i bezpieczeństwa.

 

Obserwacja pacjenta jest uzasadniona w kilku przypadkach: gdy jest odizolowany z różnych przyczyn, gdy niemożliwe jest zapewnienie stałej kontroli w związku z niepełną obsadą personalną, gdy istnieje ryzyko zagrożenia zdrowia lub życia personelu medycznego – SOR, izba przyjęć, szpitale i oddziały psychiatryczne.

 

Pod kątem technicznym stosowanie kamer IP, szczególnie megapikselowych, ma na celu szybką identyfikację np. awarii, zwłaszcza w budynkach oddalonych znacznie od stacjonowania służb technicznych. Przykładem może być podgląd na pracę agregatu prądotwórczego podczas jego załączenia przy zaniku zasilania głównego. Inny przykład to stały nadzór nad piecami w kotłowni lub innymi strefami zagrożonymi wybuchem.

 

 

2015 01 46 1

Rys. 1. W takim systemie kamer, uzasadnione będzie zastosowanie kamer IP

 

 

Pracodawca chcąc zachęcić pracowników do punktualnej i rzetelnej pracy często wykorzystuje do tego celu system kamer. Często jest on zsynchronizowany z wewnętrznym zegarem i programem RCP. Zastosowanie kamer IP pracujących w tej samej sieci co nadzór RCP jest idealnym rozwiązaniem. Wynika to z faktu elastyczności stosowania i adaptowania kamer IP do różnych systemów komputerowych. Idealnym rozwiązaniem powiązania kamer IP i innego systemu jest kontrola dostępu. W placówkach ochrony zdrowia znajdują się pomieszczenia, do których nie wszyscy powinni mieć dostęp. Identyfikacja biometryczna oparta nie tylko na odciskach palców jest coraz częściej stosowana w systemach kontroli dostępu wymagających wyższych standardów bezpieczeństwa. Badanie tęczówki oka czy też rysów twarzy to nie film science fiction, lecz norma w systemach kontroli dostępu. Kamery megapikselowe mają szerokie zastosowanie w systemach parkingowych z automatyczną detekcją tablicy rejestracyjnej i sterowania szlabanem.

 

Szpitale to nie tylko pacjenci, odwiedzające ich rodziny i znajomi czy też personel. Placówki ochrony zdrowia to często duże, wielkopowierzchniowe budynki z rozległą infrastrukturą, parkingami, budynkami technicznymi, windami i innym majątkiem. To wszystko niestety może być narażone na kradzieże i dewastacje. Rozległe systemy oparte na technologii IP sprawdzają się również doskonale i w tym przypadku. Umieszczenie jednego słupa z odpowiednio rozmieszczonymi kamerami umożliwi nadzór nad prawie całym parkingiem. Jaka jest z tego korzyść? Musimy doprowadzić tyko jeden przewód sygnałowy – skrętkę lub światłowód – do słupa, umieścić w nim switch i działa. W systemach analogowych, opartych na systemie przewodu koncentrycznego, należy doprowadzić do każdej kamery oddzielny przewód. Zwiększa to bardzo koszty, przy dużo słabszej jakości obrazu.

 

Kamery IP sprawdzają się również w ochronie przeciwpożarowej obiektów. Szczególnie te posiadające funkcje termowizji. Poza szybką detekcją ruchu np. intruza, reagują równie szybkona zmiany temperatury wywołane pożarem.

 

 

mgr inż. Sebastian Hładun – absolwent Inżynierii Systemów Bezpieczeństwa na Wydziale Elektroniki WAT, nauczyciel ZSM-E w Ełku i pasjonat elektroniki, projektant i wykonawca elektronicznych systemów bezpieczeństwa – SEBMED ELEKTRONIK, Elektroniczne Systemy Bezpieczeństwa.
Kontakt: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Pin It